ABOUT US     |    EVENTS    |    NEWS    |    ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

 
** น้องเอยน้องน้อยกลอยใจพี่ วันนี้มารวมร่วมหรรษา แต่ก่อนเจ้ายังอยู่ห่างตา พาพี่ใฝ่ฝันพันทวี เดี๋ยวนี้เจ้ามาอยู่ด้วย ขอให้เจ้าช่วยชูศรี ชมพูให้เข้มเปรมปรีด์ พวกพี่ที่นี้จะปลื้มใจ **            

                         กิจกรรมของสมาคมฯ ในช่วง ม.ค. -.ค. 2011 

  

          

                              สมาคมฯ ร่วมกับสมาคม ชมรมต่าง ๆได้ร่วมงานถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2011 ณ วัดไทย Los Angeles ชมภาพบรรยากาศในงานได้โดยการคลิก ที่นี่ ชมวีดีทัศน์ของงานได้โดยการคลิก ที่นี่  (เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง) และ ที่นี่ (เพลงพระราชนิพนธ์ ดวงใจกับความรัก)

       _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

             

                                      

                          สมาคมฯได้จัดให้มีงานสังสรรค์ประจำปี ที่ร้านอาหารไทยช้างน้อย เมือง Anaheim เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2011 ชมภาพบรรยากาศในงานได้โดยการคลิกที่ภาพข้างบน

      _______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            

         

         

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ. 2011 สมาคมฯได้จัดให้มีการประชุม ที่ร้านอาหาร Thai Smile เมือง Paramount พร้อมกับเลี้ยงฉลองการเกษียณอายุให้สมาชิกของสมาคม 3 ท่าน คือ คุณศานติ์ หงสกุล และ  น.พ. สุเทพ-พ.ญ.วีณา จรูญรัตน์

 

 

               

             

            Archives:

           

                        ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2004

                             ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2005

                        ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2006

                        ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2007

                        ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2008

                        ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2009

                        ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2010

 

 

 

 

                              ABOUT US    |    EVENTS    |    NEWS    |    ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

                      Copyright (C) 2004-2011 Chulalongkorn University Alumni Association of California