สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

                               ABOUT US  |  EVENTS  |  NEWS  |  ALUMNI BOARD  |   WEBBOARD  |  CONTACT US

                          

   

กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯในรอบปี 2004

 

          รูปภาพวันเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า 2003

               และการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมฯ                                  คลิกดูภาพที่นี่

             รูปภาพจากงานวันสงกรานต์ (Thai New Year's Day)

       บนถนน Hollywood  วันที่ 4 เมษายน 2004                      คลิกดูภาพที่นี่

              รูปจากการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ ที่บ้าน

       พี่สุทธิสร์ นิมิตรศิลป  วันที่ 24 เมษายน 2004            คลิกดูภาพที่นี่

          รูปภาพบรรยากาศการประชุมและสันทนาการที่บ้าน

       น.พ. สุเทพ จรูญรัตน์   วันที่ 26 มิถุนายน 2004       คลิกดูภาพที่นี่

               รูปภาพจากการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ ที่

        ร้าน Siam Chili Paste  วันที่ 16 ตุลาคม 2004       คลิกดูภาพที่นี่

                รูปภาพงานถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ที่วัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด

                วันที่ 24 ตุลาคม 2004                                    คลิกดูภาพที่นี่ 

            รูปภาพบรรยากาศ งานชมพูไนท์ 2004 ที่โรงแรม Lincoln Plaza        

        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2004                                 คลิกดูภาพที่นี่      

        รูปภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงาน

        ชมพูไนท์ 2004 ที่ ร้านอาหาร Siam Chili Paste  เมือง Anaheim

        วันที่ 18 ธันวาคม 2004                                             คลิกดูภาพที่นี่  

 

 

                         ABOUT US  |  EVENTS  |  NEWS  |  ALUMNI BOARD  |  WEBBOARD  |  CONTACT US

                             Copyright 2004 Chulalongkorn University Alumni Association of California