ABOUT US     |    EVENTS    |    NEWS    |    ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

 
** น้องเอยน้องน้อยกลอยใจพี่ วันนี้มารวมร่วมหรรษา แต่ก่อนเจ้ายังอยู่ห่างตา พาพี่ใฝ่ฝันพันทวี เดี๋ยวนี้เจ้ามาอยู่ด้วย ขอให้เจ้าช่วยชูศรี ชมพูให้เข้มเปรมปรีด์ พวกพี่ที่นี้จะปลื้มใจ **            

                         กิจกรรมของสมาคมฯ ในช่วง ม.ค. -.ค. 2008 

  

              

              

         เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ธ.ค. 2008 สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมที่ร้านอาหาร National Buffet & Grill เมือง Buena Park เพื่อสรุปผลการจัดงาน "ชมพูไนท์ 2008" ที่ผ่านมาและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมในปี 2009

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

          

     เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 ที่ผ่านมา สมาคมฯได้จัดงานประจำปี "ชมพูไนท์ 2008" ขึ้นที่ Quiet Canon เมือง Montebello มีน้อง-พี่ชาวจามจุรีและเพื่อนๆไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ในภาพ นายอภิพันธ์ ชี้เจริญ (ยืนที่ 7จากซ้าย) ตัวแทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส กำลังกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ ร่วมร้องเพลง "สดุดีมหาราชา" กับคณะกรรมการของสมาคมฯ นำโดย  คุณศานติ์ หงสกุล นายกสมาคมฯ (ยืนที่ 6จากซ้าย) ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศในงานได้โดยการคลิกที่ภาพข้างบน

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                

                                                       ๒๓ ตุลา จุฬาฯ รวมใจ

           เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๐๘  สมาคมฯ ร่วมกับวัดไทย ลอสแองเจลิส จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม พระบรมรูปทรงม้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช มีหน่วยงาน ราชการและสมาคมต่างๆไปร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศในงานได้โดยการคลิกที่ภาพข้างบน  

            ________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

                         

                    เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2008 สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมที่ร้านอาหาร National Buffet & Grill เมือง Buena Park เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชมพูไนท์ 2008 ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 ที่ Quiet Canon เมือง Montebello

          ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                        

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 2008 ทางสมาคมฯร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์และสมาคมเกษตรศาสตร์ได้จัดงาน CU-TU-KU Family picnic ขึ้นที่ Garvey Ranch Park เมือง Monterey Park โดยในปีนี้สมาคมฯเป็นเจ้าภาพ ปีนี้เป็นปีแรกที่สมาคมเกษตรศาสตร์มาร่วมด้วย มีสมาชิกจากทั้งสามสมาคมไปร่วมงานอย่างคับคั่ง ท่านสามารถชมภาพในงานได้โดยการคลิกที่รูปข้างบน

         ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                  

                   สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2008 ที่ร้านอาหาร National Buffet & Grill เมือง Buena Park เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชมพูไนท์ 2008 และการจัดจำหน่าย Raffle การกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

         ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

              

              

              

                   สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2008 ที่ร้านอาหาร National Buffet & Grill เมือง Buena Park เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชมพูไนท์ 2008 และเลี้ยงฉลองเกษียณอายุให้แก่    คุณธาริณี เปรมศรีรัตน์ (พี่แอ๊ด)

           ________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

                    

                 สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2008 ที่ร้านอาหาร Little Elephant เมือง Anaheim เพื่อแนะนำกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่และหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชมพูไนท์ 2008 ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 ที่ Quiet Canon เมือง Montebello

           ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

              

                  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2008 สมาคมฯได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมที่ วัดป่าธรรมชาติ เมือง La Puente เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          ________________________________________________________________________________________________________________________________________

                    

        

        

            สมาคมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2008 เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ที่ร้านอาหาร Spice Basil เมือง Alhambra มีสมาชิกไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

           

            งานเริ่มต้นโดย น.พ. สุวัฒน์ สุวรรณวานิช ประธานบอร์ด กล่าวขอบคุณ พ.ญ. สุวรรณี วิทยพูม นายกสมาคม ที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจและความคิดในการบริหารงานของสมาคมเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา  2 ปีที่ผ่านมา

        

            หลังจากนั้น นายกสมาคม ได้มอบเข็มกลัดดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีแก่นิสิตเก่า คุณทรงศีล สุเสวี อดีต ผ.อ. อาวุโส ศูนย์ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ

                     

 

   

               

              ผลการออกเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ปรากฎว่า นายกสมาคมคนใหม่ สำหรับ ปี 2008-2009 ได้แก่ คุณศานติ์  หงสกุล นิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ภาพซ้ายมือ) นายกสมาคมคนใหม่ กำลัง แถลงนโยบายการบริหารงานให้สมาชิกทราบ (ภาพขวามือ) นายกสมาคมคนเก่ากำลังแสดงความยินดีต่อนายกสมาคมคนใหม่ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้ง

           _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Archives:

            ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2004 ที่ผ่านมา

          ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2005 ที่ผ่านมา

          ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2006 ที่ผ่านมา

          ประมวลภาพกิจกรรมของสมาคมฯในรอบปี 2007 ที่ผ่านมา

 

                              ABOUT US    |    EVENTS    |    NEWS    |    ALUMNI BOARD    |    CONTACT US

                      Copyright (C) 2004-2008 Chulalongkorn University Alumni Association of California